Om bloggen

Foto: Gunnar Öhrn, Nordiska museets arkiv.
Valvet vid Vulcanusgatan i Stockholm. Foto: Gunnar Öhrn, Nordiska museets arkiv. Bild-Id NMA.0044665. CC-BY. Klicka på bilden för att läsa mer om den på www.digitaltmuseum.se

Under 2010 arbetade Nordiska museet fram en vision, målbild och strategi för museets arbete med digital kulturarvsinformation och nya medier. Visionen är att Nordiska museet ska vara den självklara arenan för alla som vill ta del av och dela med sig av kulturhistorisk kunskap. Besökarna ska stå i centrum och verksamheten ska genomsyras av:

  • interaktion
  • kommunikation
  • medskapande

Den 1 januari 2011 inrättades avdelningen för nya medier vid Nordiska museet. Avdelningen ska vara noden och motorn i det stora arbetet med att förverkliga visionen. Vi vill:

  • öka kännedomen om vår kulturhistoriska kunskapsbank och göra den tillgänglig och intressantare för fler
  • engagera fler människor att möta oss och varandra för att kommunicera kring det förgångna, nutiden och framtiden och att stimulera fler att vilja bidra med sin egen kunskap
  • bli ett museum som berör människors känslor och som öppnar upp för kommunikation och delaktighet

Med den här bloggen vill vi förutom att kommunicera kring det pågående arbetet på Nordiska museet, öppna upp för en bredare diskussion om hur museerna på bästa sätt kan utnyttja digitala medier för ökad kommunikation och interaktion med sina besökare.

Kom gärna med tips och idéer på ämnen som ni vill diskutera.

Vi som bloggar på Mot nya medier

Sven Rentzhog, Avdelningschef, Nya medier, Nordiska museet. Foto: Ulf Bodin, CC-BY-NC-SA.

Sven Rentzhog, avdelningschef

Twitter: @sveren
E-post: fornamn.efternamn@nordiskamuseet.se

 

 

 

Kajsa Hartig, Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet. Foto: CC-BY.

Kajsa Hartig, verksamhetsutvecklare

Twitter: @kajsahartig
E-post: fornamn.efternamn@nordiskamuseet.se.

 

 

Aron Ambrosiani, producent för digitala medier

Twitter: @AronAmbrosiani
E-post: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se