Hallå! Vad är på gång där ute?

Jag har fått förmånen att leda arbetet med att ta fram en strategi och handlingsplan för Nordiska museets verksamhet gällande kulturarvsinformation och nya medier. Under en intensiv och svettig period fram till i slutet av november arbetar jag med formandet av en strategi. För att kunna hitta rätt ingångar i arbetet är det av central betydelse att fånga upp vad andra gör inom verksamhetsfältet runt om i världen. För att få input från omvärlden har därför en extern expertgrupp kopplats till arbetet. Gruppen representeras av personer från andra minnesinstitutioner, sociala mediastrateger, forskningschefer och utvecklingsansvariga från Skolverket och den Europeiska kulturarvsportalen Europeana. Gruppen har redan bidragit med många värdefulla synpunkter och inspel i strategiarbetet.

Via denna blogg är min förhoppning att kunna bredda omvärldsanalysen, hitta nya samverkanspartners och komma i kontakt med fler som sitter och utvecklar spännande tjänster och tillämpningar och/eller formar strategier. Huvudfokus i mitt arbete ligger på digital kommunikation och publika tillämpningar, men jag tar tacksamt också emot idéer och tankar kring hur man kan lösa de stora frågorna med finansiering och uppbyggnad av en väl fungerande infrastruktur för digitalisering, digital insamling, lagring etc. av kulturarvsinformation.  Hur går era tankar och vad sitter ni och brottas med? Tillsammans kan vi göra skillnad!

Klicka bilden för att se den på digitalt musem

11 reaktioner till “Hallå! Vad är på gång där ute?”

 1. Saknar – som vanligt – ett användarperspektiv. Eller handlar detta bara om ett internt arbete i kulturarvssektorn?

  1. Hej Mats!

   Utveckla gärna vad du menar med att du saknar ett användarperspektiv. Hela tanken med strategiarbetet är ju att försöka hitta nya sätt för Nordiska museet att möta publiken och öppna upp för interaktion och kommunikation via nätet.

 2. Jag har alltid tyckt det var synd att inte ett museum kontaktade Lunarstorm när de la ner för att dokumentera allt det material som fanns där. Tänk vilket tidsdokument! Kanske är det inte för sent?

 3. Mats: Stort ämne, ska se om jag kan kort sammanfatta min bild av läget för kulturarvsinformation (jag är inte museimänniska, så ni med bättre koll får gärna rätta mig eller komplettera):

  Den digitala informationen som finns idag är skapad för internt bruk, för specialister, i en för-internet era.

  Nu finns internet och med det även omvärldens krav på att informationen ska göras tillgänglig och användbar, till och med fritt tillgänglig utan att minnesinstitutionerna ska lägga sig i hur informationen används. De nya kraven/förväntningarna – dvs införa ett användarorienterat perspektiv – innebär stora utmaningar för informationsförvaltarna. Informationen förutsätts vara tillgänglig, sökbar och – inte minst – göras användbar och begriplig för andra än experter.

  En annan aspekt är att det finns driftas en mängd olika system runt om i landet. En konsult har uppskattat att det omsätts runt 70 miljoner per år på drift och förvaltning av museisystem. Dessutom råder olika traditioner och synsätt på hur man jobbar med de digitala samlingarna. Samtidigt är behoven och kraven närmast identiska för många aktörer. Många vill bort från befintliga lösningar och man vill arbeta mer samordnat. Det är många som tycker det är tufft att stå ensam när man vill ta sig bort från speciallösningar. Det fordrar investeringar och kompetenskrav som inte alla har.

  På ytan kan branschen verka vara introvert men i själva verket finns ambitioner att öppna upp och låta användarnas behov forma arbetet. Det kommer dock att ta tid, iom att många tvingas eller förväntas sköta detta på egen hand.

 4. Hej

  Jag deltog i helgen och vann Hack for Heritage se pressrelease ”hack4heritage new perspectives on creative innovation with cultural heritage”
  http://www.digisam.se/hack4heritage-new-perspectives-on-creative-innovation-with-cultural-heritage/?lang=en

  och vår presentation http://mymuseumapp.blogspot.com av det koncept vi tagit fram.

  Vårt nästa steg är att vi deltar med detta koncept på Norden nivå. Är du intresserad att ta del av hur vi kopplar ihop museer med varandra så kommer jag gärna förbi och visar upp konceptet och tar emot funderingar/kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *