Seminarium 27/10: Den delaktiga besökaren

Foto: Bente Jensen, Aalborg.
Foto: Bente Jensen, Aalborg.

Den delaktiga besökaren
– sociala medier och museiengagemang

Plats: Samlingssalen, Nordiska museet
Datum: 27 oktober, kl. 10.00–16.30

Arrangörer är Nordiska museet och Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med forskaren Christofer Laurell, ekonomie doktor verksam vid Stockholms universitet och Volante Research.

Välkommen till en dag om museer och publikengagemang i sociala medier. Under dagen presenteras forskningsrapporten Digitalt museiengagemang – Centrala museer och museibesökare i sociala medier. Vid seminariet medverkar också Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges Museer. Dessutom presenteras ett nytt forskningsprojekt Collecting Social Photography, ett nordiskt samarbete med bas på Nordiska museet. Projektet syftar till att höja museernas kunskap på området insamling, förvaltning och förmedling av fotografi i sociala medier.

Program 27/10

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Sanne Houby-Nielsen, Styresman för Nordiska museet hälsar välkommen.

10.15 Den delaktiga besökaren – Mats Persson, Generalsekreterare Riksförbundet Sveriges Museer

10.30 Social Media, Hashtags and Listening to the Public Mar Dixon, Digital och social innovatör (deltar via länk)

11.00 Lansering av rapporten ”Digitalt museiengagemang” Christofer Laurell, Ekonomie doktor

12.00 Lunch

13.00 Sociala medier i praktiken, Moderna Museet  Nina Strollo, marknadsförare och Historiska museet – Joakim Carlson, redaktör digitala medier

13.30 Projektpresentation: Samla sociala digitala bilder – Kajsa Hartig, Verksamhetsutvecklare digitala medier på Nordiska museet, och Elisabeth Boogh, bildantikvarie, Stockholms länsmuseum

14.00 Sociala medier i praktiken, Livrustkammaren Emma Reimfelt, projektledare och Nordiska museet – Kajsa Hartig

14.30 Kaffepaus

15.00 Brugeren som strategiJonas Heide SmithLeder af Digital Enhed, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

15.45–16.15 Panel

16.15–16.30 Avslutning

Konferencier: Tobias Nielsén, VD Volante Research

Om forskningsrapporten ”Digitalt museiengagemang – Centrala museer och museibesökare i sociala medier”

Hur engagerar de centrala museerna i sociala medier? Och hur bidrar besökare till upplevelser knutna till museerna och deras utställningar? I en ny forskningsrapport som omfattar ett datamaterial uppgående till 172 009 publika inlägg i sociala medier under 12 månader kartläggs frågorna. Rapporten visar på relativt markanta variationer i engagemangsnivå bland de centrala museerna. Vid sidan av att mäta digitalt museiengagemang studerar även rapporten:

  • De mest engagemangsskapande händelserna under året
  • Vilka plattformar i sociala medier som särskilt bidrar till digitalt museiengagemang
  • Genomsnittligt museiengagemang per museibesök
  • Hur besökares engagemang bidrar till bilden av museernas hemort
  • Hur besökares engagemang bidrar till bilden av Sverige

Bakgrunden till forskningsrapporten är ett tre-åriga forskningsprojektet som bedrivs inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program. De första två åren är förlagda vid Volante Research och efterföljs därefter av ett år vid Stockholm Business School vid Stockholms universitet.

Foto: Anni Wallenius, Helsingfors.
Foto: Anni Wallenius, Helsingfors.