Wikipedia

Nordiska museet och Wikipedia i ny samverkan

Målet är att öppna upp kulturhistoriska bildskatter och göra dem tillgängliga för alla

Nordiska museet förvaltar en omfattande bildskatt som är av stort nationellt och internationellt värde. Som första svenska museum tillgängliggör nu museet delar av sina samlingar på Wikipedia. Mer än 1000 digitaliserade bilder, bland annat glasplåtar med August Strindbergs egna bilder från sin tid i Schweiz, laddas inom kort upp till mediadatabasen Wikimedia Commons. Bilderna möjliggör bättre artiklar om både personer och platser på Wikipedia.

– På detta sätt fullföljer vi vår ambition att nå ut till de arenor där de stora användargrupperna finns och möjliggör bildernas vidare spridning och användning, säger Nordiska museets styresman Christina Mattsson. Det påbörjade samarbetet med Wikipedia ser vi som ett viktigt steg mot att göra vårt stora arkiv så tillgängligt och användbart som möjligt.

– Många av de här bilderna är unika och går inte att få tag på om inte museerna släpper ut dem ur sina arkiv. Museerna bevarar fotografier som illustrerar personer, platser och händelser som allmänheten har intresse av. Hittills har bilderna varit svårtillgängliga. Att ett museum nu inser värdet av att låta allmänheten ta del av dessa fotografier på webben är ett stort steg i rätt riktning, säger Axel Pettersson, wikipedian, som har deltagit i projektet.

Nordiska museet ser i samarbetet en god möjlighet att kunna nå användargrupper som annars är svåra att attrahera, till exempel skolelever.

– Vi vill underlätta och uppmuntra kreativ användning av det här materialet i skola och undervisning. Nordiska museet digitaliserar kontinuerligt samlingarna i arkivet, och ambitionen är att allt material där upphovsrätten tillåter det ska göras tillgängligt för allmänheten, säger Jonas Hedberg, bildarkivarie på museets arkiv.

Förutom ett flertal av August Strindbergs privata fotografier innehåller den första sändningen till Wikimedia även Fritz von Dardels teckningar och akvareller, föreställande livet kring kung Karl XV i mitten av 1800-talet, samt fotografier av Severin Nilson, en av de första svenska dokumentärfotograferna.

Tidigare har bland annat Bundesarchiv i Tyskland, Tropenmuseum i Nederländerna och Regionarkivet i Göteborg tillgängliggjort bilder på Wikipedia. Intresset kring de bilder som Bundesarchiv publicerade har varit massivt och arkivet har även anställt en person på heltid för att kommunicera med användarna och ta emot kompletteringar och korrigeringar.

– Nordiska museet är en mycket bra samarbetspartner, med visioner som liknar våra egna. Nu hoppas vi bara att många fler minnesinstitutioner inspireras till att följa deras exempel, avslutar Wikimedia Sveriges ordförande Lennart Guldbrandsson.

Med anledning av samarbetet har Nordiska museet publicerat en trailer på Youtube.
Se filmen härLäs mer!

Se bilderna på Wikimedia CommonsLäs mer!

2 reaktioner till “Wikipedia”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *