Hack4Europe: Öppen kulturarvsdata i fokus 10-11 juni

Den 10-11 juni genomförs ett s.k. hackathon i Stockholm, på Livrustkammaren, där programmerare och utvecklare får tillgång till den stora kulturarvsdatabasen Europeana. Syftet med arrangemanget är att skapa tillfälle för utforskning av öppen kulturarvsdata, dvs. information som är fri att använda.

Redan nu finns förslag på produkter och tjänster att utveckla under de två dagarna. Här är några exempel:

  • Mashups av material från Europeana och från Wikipedia
  • Mobila tjänster inkl. t.ex. Augmented Reality och som använder Geo-lokalisering
  • Kulturturism: Införande av innehåll från Europeana i exempelvis turistguider
  • Spel: Använda Europeanainnehåll och/eller API i pedagogiska, historiska spel, etc.
  • Publikationer: Material till E-böcker/kataloger osv.
  • Söksidor kopplade till kommersiella tjänster: T.ex. print on demand/reproduktion
  • Tjänster som uppmuntrar till social delaktighet
  • Tjänster för funktionshindrade: Tjänster som bygger på innehåll från Europeana där innehållet till exempel kan presenteras genom talsyntes

Som skrevs i föregående blogginlägg av Sven Rentzhog, är långt ifrån allt kulturarvsmaterial digitaliserat och det kommer att ta lång tid att digitalisera allt, om det ens är möjligt.

Samtidigt är det hög tid att utveckla användarvänliga produkter och tjänster som tillgängliggör kulturarvet och som kan skapa nytta i samhället. Hack4Europe är därför ett spännande initiativ som vi får tillfälle att återkomma till.

Läs mer om arrangemanget här: http://hack4europe.se/