Föreläsning med Johan Ronnestam

Idag, den 1/9 kl. 09.00 till 10.00, föreläser Johan Ronnestam för Nordiska museets personal. Vår styresman, Christina Mattsson tog innan sommaren initiativ till att bjuda in honom för att inspirera, som ett led i museets satsning på Nya medier. Vi livesänder föredraget dels för att nå vår personal på Julita gård, men också för att dela med oss av föreläsningen till kollegor och andra intresserade.

Johan Ronnestam föreläste på Nordiska museet redan i maj, vid seminariet Digital kommunikation & kulturarv.

Välkomna att ta del av dagens föreläsning här på bloggen!

Följ oss på Twitter genom taggen #kulturwebb.

Inspirationsseminarium den 11 maj

Digital kommunikation & kulturarv

Välkommen till ett inspirationsseminarium den 11 maj.

Alla pratar om digital kommunikation, men vad betyder det egentligen för kulturarvssektorn? Vilken kompetens behöver vi för att kunna kommunicera kulturarvet till våra digitala användare? Seminariet vänder sig till alla med intresse för kulturarv och digital kommunikation. Vi tar upp bland annat upp betydelsen av sociala medier, vikten av vägval och strategier, och tittar med hjälp av föreläsarna i framtidskikaren.

Arrangörer: Nordiska museets avdelning Nya medier i samverkan med föreningarna MABBAS och IdeK-labbet.

Läs mer om seminariet >>